Zb. Částek

56530. Ženich z Moravskeho Slovacka

popis: Olej na plátně, 45 x 28 cm, rámováno v galerijním masivním vídeňském bohatě ornamentálně mistrovsky vyřezávaném ozdobném rámu.
Autorský rám dle návrhu výtvarníka, jež užíval pseudonymu.
Dílo po řadu let součástí významné folklorní sbírky ve Vídni, následně po mnoho let umístěno v mimořádné folklorní sbírce uměleckých děl v České republice.
Autor s použitím již probouzejících se prvků moderního pojetí folklorní malby zachytil postavu ženicha se svatební kyticí, který se chystá požádat vyvolenou o ruku. Slavnostní kroj je virtuózně zachycen včetně zdobení na kloboučku, dominance postavy je záměrně zdůrazněna mistrovsky s pozadím slovácké krajiny, aniž by docházelo ke zborcení perspektivy. V pozadí se ještě projevuje vliv expresionismu s razantním nasazením barevné škály, která je naprosto v souladu s galerijním. Významné pojetí tohoto výjimečného sběratelského díla, navíc umocněného osobností malíře, který se již na trhu s uměním nevyskytuje.
Masivní umělecký rám se šíří 13 cm je dokonalou adjustací, která jen podtrhuje uměleckořemeslným vypracováním výjimečnost celkové kompozice a mimořádného významu díla v oblasti folklorní malby! Rarita!

 

zbývá: 6 dnů, 2 hodin

konec dražby: 04.03.2021 19:24:00

vyvolávací cena: 1 000 Kč

Předmět ještě nebyl dražen

 

zpět do aktuální aukce