Oldřich Blažíček - Studie z Jasiny na Podkarpatské Rusi

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně fixovaném na kartonu, 40x50 cm. Nesignováno. Rámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Stav: Rám mírně poškozen.

Pozn.: Konzultováno a posouzeno PhDr. Michaelem Zachařem. Vzadu autorský přípis. Obraz je publikován v Soupise díla, který je součástí monografie Oldřicha Blažíčka od PhDr. Nadi Blažíčkové Horové na str. 472 pod č. N102 v sekci Nezvěstná díla.

Nejdelší strana: 58 cm

Námětem předloženého výjevu Oldřicha Blažíčka je pohled na městečko na východě Zakarpatské Ukrajiny. Malíř se zde soustředil na pohled do údolí s typickou architekturou, nad nímž se vyvyšuje kulisa hor. Charakter krajiny výborně odpovídá autorově krajinářskému projevu, ve kterém se prosazoval koloristický senzualismus, smysl pro detail, ale i cit pro zachování soudržnosti celku. Blažíček na této studii nechává promlouvat živou nespoutanost přírodního rámce se svahy pokrytými svěžím porostem. Tahy štětcem jsou na plátně dobře patrné. Velmi příjemně působí i Blažíčkovo typické zacházení s nanášením barvy v rozvolněných valérech anebo nenucené naznačení materiálu staveb. Paleta dokonale vystihuje živou povahu krajiny s důrazem na přírodní odstíny zelení, které doplňuje osvětlené nebe. Dílo lze bezesporu považovat za reprezentativního zástupce vyzrálého Blažíčkova krajinářského díla s vysokou hodnotou.

 

o autorovi: 1887 – 1953
Malíř, vyučen malířem pokojů, získal stipendium a studoval na UMPRUM v Praze, později ve speciálce prof. Schwaigera na pražské AVU. Do povědomí veřejnosti pronikl svými obrazy chrámových interiérů (benátský chrám sv. Marka, svatovítský chrám), jeho doménou však byla krajina, zvláště krajina Horácka. Stal se profesorem kreslení a malby na ČVUT v Praze. Byl dlouholetým členem a předsedou JUV. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG v Praze, GHMP, ČMVU Praha, MG Brno a v mnoha dalších.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 1 300 000 Kč.

vydraženo posouzeno znalcem doporučujeme
117230. Studie z Jasiny na Podkarpatské Rusi
Dražba ukončena:26.06.2024 20:41:16
Vyvolávací cena:5 000 Kč
vydraženo za:90 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
90 000 Kč 26.06.2024 20:38:16 1138
85 000 Kč 26.06.2024 20:37:51 1678
80 000 Kč limit (26.06.2024 20:37:28) 1138
75 000 Kč 26.06.2024 20:37:29 1678
70 000 Kč limit (26.06.2024 20:37:02) 1138
65 000 Kč 26.06.2024 20:36:21 1678
60 000 Kč limit (26.06.2024 20:36:05) 1138
60 000 Kč 26.06.2024 20:36:06 1678
55 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:53) 1138
50 000 Kč 26.06.2024 20:35:54 1678
49 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:49) 1138
48 000 Kč 26.06.2024 20:35:50 1678
47 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:46) 1138
46 000 Kč 26.06.2024 20:35:47 1678
45 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:38) 1138
44 000 Kč 26.06.2024 20:35:39 1678
43 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:35) 1138
42 000 Kč 26.06.2024 20:35:36 1678
41 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:31) 1138
40 000 Kč 26.06.2024 20:35:32 1678
39 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:27) 1138
38 000 Kč 26.06.2024 20:35:28 1678
37 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:24) 1138
36 000 Kč 26.06.2024 20:35:25 1678
35 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:15) 1138
34 000 Kč 26.06.2024 20:35:16 1678
33 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:06) 1138
32 000 Kč 26.06.2024 20:35:07 1678
31 000 Kč limit (26.06.2024 20:35:00) 1138
30 000 Kč 26.06.2024 20:35:01 1678
29 000 Kč limit (26.06.2024 20:34:52) 1138
28 000 Kč 26.06.2024 20:34:53 1678
27 000 Kč limit (26.06.2024 20:09:12) 1138
26 000 Kč 26.06.2024 20:09:13 2405
25 000 Kč limit (26.06.2024 17:55:51) 1138
24 000 Kč 26.06.2024 17:55:52 9130
23 000 Kč limit (26.06.2024 14:11:48) 1138
22 000 Kč 25.06.2024 10:02:18 9130
21 000 Kč limit (25.06.2024 10:02:04) 15284
21 000 Kč 25.06.2024 10:02:05 9130
20 000 Kč limit (23.06.2024 21:30:37) 15284
19 000 Kč limit (23.06.2024 21:30:36) 6987
15 000 Kč limit (23.06.2024 21:28:49) 6987
14 000 Kč 23.06.2024 21:28:50 15284
13 000 Kč limit (23.06.2024 21:28:37) 6987
12 000 Kč 23.06.2024 21:28:38 15284
11 000 Kč 22.06.2024 7:54:38 6987
10 000 Kč 10.06.2024 19:38:39 1336
9 500 Kč 10.06.2024 10:04:21 9130
9 000 Kč 09.06.2024 21:58:11 505
8 500 Kč 09.06.2024 14:03:44 15284
8 000 Kč limit (09.06.2024 14:03:35) 15214
7 500 Kč 09.06.2024 14:03:36 15284
7 000 Kč limit (07.06.2024 0:00:27) 15214
6 500 Kč 07.06.2024 0:00:28 15284
6 000 Kč limit (06.06.2024 15:20:36) 15214
5 500 Kč 05.06.2024 2:30:41 1253
5 000 Kč 31.05.2024 14:50:39 10673