Jindřich Hegr - Svatojánská noc

Detail položky

Detail položky

Olej na sololitu, 57x65 cm. Signováno vpravo dole J. Hegr. Rámováno.

Obraz s názvem Svatojánská noc patří k té části tvorby Jindřicha Hegra, v níž se tento malíř, student pražské AVU, věnoval krajinářským motivům. Jedná se o dílo, ve kterém se snoubí všechny silné stránky autorova osobitého výtvarného přednesu, a sice velmi kultivovaný malířský styl, vyspělá práce s paletou se sjednocenými teplými tóny a hluboký poetický podtón, jenž se prolíná se symbolizujícím obsahovým sdělením. Ústředím díla je iluminované osamělé stavení v krajině, kolem je rozeseto pár stylizovaných stromů. Nad siluetou lesa na horizontu se objevuje drobný srpek měsíce. Díky formální stylizaci i citlivé práci s koloritem z výjevu vyzařuje velmi sugestivní spirituální atmosféra, která svědčí o autorově schopnosti zprostředkovat prožitek výtvarnou formou. Jedná se o velmi krásnou ukázku díla Jindřicha Hegra, jejíž hodnota se v budoucnu nepochybně znásobí.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

 

o autorovi: 1933-2015
Narodil se ve Svratouchu na Českomoravské Vysočině. V Praze studoval VŠUP a poté AVU u prof. Rady. Učil na Lidové škole umění v Praze. Ve své tvorbě se věnoval malbě, grafice a ilustracím.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 75 000 Kč.

vydraženo top doporučujeme
82345. Svatojánská noc
Dražba ukončena:31.08.2022 20:08:00
Vyvolávací cena:1 500 Kč
vydraženo za:28 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
28 000 Kč 31.08.2022 18:39:46 7011
27 000 Kč 31.08.2022 18:12:54 5801
26 000 Kč 31.08.2022 18:02:01 3792
25 000 Kč limit (31.08.2022 18:01:26) 7011
24 000 Kč 31.08.2022 18:01:27 3792
23 000 Kč 28.08.2022 21:41:52 7011
22 000 Kč 17.08.2022 22:38:12 3792
21 000 Kč limit (17.08.2022 22:38:04) 5801
20 000 Kč 17.08.2022 22:38:05 3792
19 000 Kč limit (31.07.2022 21:05:46) 5801
18 000 Kč 31.07.2022 21:05:47 223
17 000 Kč limit (31.07.2022 19:47:14) 5801
16 000 Kč 31.07.2022 19:47:15 51
15 000 Kč limit (31.07.2022 18:56:02) 5801
14 000 Kč 31.07.2022 18:56:03 223
13 000 Kč limit (30.07.2022 17:29:45) 5801
12 000 Kč 30.07.2022 17:29:46 223
11 000 Kč limit (30.07.2022 12:51:15) 5801
10 000 Kč limit (30.07.2022 12:50:37) 6080
10 000 Kč limit (30.07.2022 12:50:38) 5801
5 500 Kč limit (30.07.2022 12:48:53) 6080
5 000 Kč limit (30.07.2022 12:48:52) 5801
1 800 Kč limit (30.07.2022 12:48:18) 6080
1 700 Kč 30.07.2022 12:48:19 5801
1 600 Kč limit (30.07.2022 8:27:21) 6080
1 500 Kč 29.07.2022 21:31:05 223