Karel Votlučka, Gustav Klimt

56514. Vila PRIMAVESI, Olomouc + přiložen grafický list Eugenie Primavesi od Gustava Klimta

popis: Kombinovaná technika na kartonu, 33x43 cm, signováno autorsky vpravo dole, datováno 1949, rámováno v umělecké paspartě s vloženou zlacenou vložkou do galerijního plasticky zdobeného rámu, rozměr barevné plochy.
Na obraze malíř vynikajícím způsobem zobrazil s detailní architektonickou přesností významnou vilu židovské rodiny „Primavesy“. Vila PRIMAVESI byla postavena mezi lety 1905–1906, později došlo k úpravám vily, které vedl architekt Josef Hoffmann. Vila je výjimečným příkladem spojení vídeňské a anglické secesní architektury, znatelný je též vliv pražského baroka. Postavili ji vídeňští architekti Franz von Krauss a Josef Tölk pro olomouckou bankéřskou rodinu Primavesi. Až do roku 1918 mecenášská rodina Primavesi postupně doplňovala interiér i zahradu vily uměleckými díly nejvyšší kvality. Díky známosti s předním secesním malířem Gustavem Klimtem se zde ocitlo několik jeho děl (portrétoval i členy rodiny Primavesi. Rodina Primavesi postupně vilu i Moravu opustila v letech 1918 až 1922 a přesídlila do Vídně.)
V interiéru se dodnes zachovaly skvosty secesního uměleckého řemesla, většinou pocházející z dílen Wiener Werkstätte. Wiener Werkstätte GmbH (Vídeňské umělecké dílny), byly uměleckořemeslné dílny založené Josefem Hoffmannem, Kolomanem Moserem a Fritzem Waerndorferem. Působily mezi lety 1903-1932. Nabízené umělecké dílo může úspěšně být zařazeno k výzdobě této významné židovské vily!

Gustav Klimt: Litoofset 42/200, 47x28 cm. Signováno vpravo dole v tisku Gustav Klimt, slepotiskové razítko vydavatele TREC. Ruční papír. Přiložen certifikát vydavatele díla. Volný list.

O autorovi: Karel Votlučka (1. října 1896 Plzeň – 2. června 1963 Plzeň) byl český malíř, grafik a ilustrátor. Jeho snem bylo malování a kreslení a touha byla tak silná, že odešel do Prahy studovat Akademii výtvarných umění. Tu absolvoval v letech 1916–1920. Zde měl vynikající učitele – Jana Preislera a Vratislava Nechlebu. Po dokončení studia se stal žákem profesora Maxe Švabinského a Josefa Loukoty. Fascinovala ho architektura, zejména pražská. Maloval zákoutí a uličky staré Prahy. Po druhé světové válce ho okouzlila krása Slovenska, lidová i městská architektura i přívětivost lidí. Zde působil do roku 1952. U příležitosti výročí 750 let povýšení Trnavy na město bylo použito 17 jeho kreseb jako ilustrací pamětní knihy. Také maloval na Moravě, v Hodoníně vytvořil soubor kreseb ze života T. G. Masaryka i kolekce kreseb památek Olomouce a Brna. Svým rozsáhlým dílem přispěl k obohacení české grafické tvorby, která má i ve světě významné místo. Karel Votlučka používal v malířské tvorbě často olejomalbu a akvarel, grafický dřevoryt, linoryt, lept a litografii.

 

zbývá: 6 dnů, 2 hodin

konec dražby: 04.03.2021 19:08:00

vyvolávací cena: 500 Kč

minimální příhoz: 100 Kč

aktuální cena: 1 500 Kč

 

zpět do aktuální aukce

Seznam příhozů

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 500 Kč limit (26.02.2021 14:45:47) 8355
1 400 Kč limit (26.02.2021 14:45:46) 6810
1 100 Kč limit (25.02.2021 21:00:28) 6810
1 000 Kč limit (25.02.2021 21:00:27) 5811
900 Kč limit (25.02.2021 19:17:42) 5811
800 Kč 18.02.2021 18:01:50 7206
700 Kč 17.02.2021 15:52:29 5753
600 Kč 12.02.2021 19:53:28 2467
500 Kč 10.02.2021 13:14:07 6810