Martin Luther - Biblia, das ist: die ganze Helige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung und den Vorreden und Randglossen D. Martin Luthers

Detail položky

Detail položky

Bible je vytištěná v Tübingen roku 1729. Obsahuje 582 stran Nový a Starý zákon plus Knihy ze života Ježíše Krista 80 stran (strany 61-76 jsou je bílé listy bez textu), plus jmenný rejstřík (stránky nejsou číslovány), plus rejstřík důležitých dat, plus jmenný rejstřík, plus předmluva Martina Luthera ke Starému zákonu.
Bible je vázána v kůži, rozměry foliantu 29,5 x 44,5 cm, tloušťka svazku je 15 cm. Kůže je tlačená, zdobená kovovými reliefy, na vazbě vepředu jsou tři rohové ozdoby - reliefy andělíčků a veprostřed jedna (jeden rohový kovový relief chybí); vzadu na vazbě jsou dva reliefy zdobené andělíčky (dva chybí), středový relief a dva reliefy andělíčků u spon - hlavy andělíčků s křídly. Spony: horní je funkční, kovové spony jsou zdobené hlavičkami. U dolní chybí obě kovové sponky.
Titulní strana je profesionálně vyspravená, též ještě několik dalších stran v knize. Bible obsahuje 3 dvoustranné mědirytiny a 1 celostránkovou. Některé listy zašpiněné.
Celkově je Bible slušně zachovaná, s krásnými mědirytinami a uměleckými kovovými reliefy. Jedná se o impozantní exemplář.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi
vydraženo
3152. Biblia, das ist: die ganze Helige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung und den Vorreden und Randglossen D. Martin Luthers
Dražba ukončena:26.11.2015 22:29:25
Vyvolávací cena:10 000 Kč
vydraženo za:17 000 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
17 000 Kč 26.11.2015 22:24:25 1072
16 000 Kč 26.11.2015 22:23:54 1063
15 000 Kč limit (26.11.2015 22:23:39) 227
15 000 Kč 26.11.2015 22:23:40 1063
14 000 Kč limit (26.11.2015 22:23:29) 227
13 000 Kč 26.11.2015 22:23:30 1063
12 000 Kč 26.11.2015 22:22:54 227
11 000 Kč 26.11.2015 22:22:09 1072
10 000 Kč 26.11.2015 22:21:58 1063