Jakub Hošek - Abstrakce

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně, 44x60 cm. Signováno vzadu Jakub Hošek 2007. Nerámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Nejdelší strana: 60 cm

Jakub Hošek, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, patří k velmi výrazným tvůrcům současného českého umění. Předložená práce představuje jedno z děl, na němž Hošek rozvíjel svůj originální přístup k malířské technice založené na ornamentalizujících grafických tvarech, které traktují obrazovou plochu. Jednotlivé formy jsou na plátně rozesety ve zdánlivě nahodilém seskupení, které však ve skutečnosti vytváří pozoruhodnou estetickou kvalitu. Rychlým energickým vstupem a užitím monochromní barevnosti se Hošek silně přibližuje hodnotám kaligrafie, která fascinuje právě dynamickou rychlostí, provedenou ovšem v dokonale precizním schématu. Na diváka tak promlouvá svobodná spontánnost s jasně plánovanou přípravou a záměrem, které se vzájemně doplňují a podporují. Hošek v tomto abstrahujícím díle prokazuje svoji originálnost a zároveň vyzrálost. Jedná se bezesporu o umělce, dílo si zasluhuje zvýšenou pozornost. 

top
96503. Abstrakce
Dražba ukončena:28.06.2023 22:31:00
Vyvolávací cena:10 000 Kč
nebylo vydraženo
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci