Julian Benoni - Hostina

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně, 100x140 cm. Signováno vlevo dole na kalichu Benoni 22. Nerámováno.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi

Pozn.: Na zadní straně certifikát autora.

Nejdelší strana: 140 cm

 

o autorovi: Julian Benoni: umělec, filozof, teoretik
Julian Benoni je pozoruhodný umělec a myslitel, který se zabývá nejen tvorbou uměleckých děl, ale také jejich filozofickými a teoretickými základy. Je známý jako autor zákonů evoluce umění, které reflektují dynamiku vývoje uměleckého vyjádření v průběhu času. Jeho práce je také spojena se školou Nového prostorového umění a konceptem eliptické perspektivy, který přináší nový pohled na vnímání prostoru a perspektivy v malbě.

Jedno z jeho významných děl je obraz nazvaný "Hostina", který je proveden olejem na plátně o rozměrech 100 x 140 cm. Tento obraz je navržen v panoramatické perspektivě, která umožňuje divákovi ponořit se do děje a cítit se jako účastník události zobrazené na obraze.

Nejvyšší dosažená cena za dílo tohoto autora v aukci: 160 000 Kč.


Julian Benoni: Artist, Philosopher, Theorist

Julian Benoni is a remarkable artist and thinker who delves into not only the creation of artistic works but also their philosophical and theoretical foundations. He is known as the author of the laws of art evolution, which reflect the dynamics of artistic expression over time. His work is also associated with the New Spatial Art school and the concept of elliptical perspective, which offers a fresh perspective on spatial perception and perspective in painting.

One of his significant works is a painting titled "Feast," executed in oil on canvas measuring 100 x 140 cm. This painting is designed in panoramic perspective, allowing the viewer to immerse themselves in the narrative and feel like a participant in the event depicted in the artwork.

vydraženo top velký formát certifikát
115851. Hostina
Dražba ukončena:22.05.2024 20:03:00
Vyvolávací cena:10 000 Kč
vydraženo za:160 000 Kč
Chcete prodat obraz od stejného autora?

> Zobrazit informaci jak prodat obraz v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
160 000 Kč 22.05.2024 19:59:26 9131
150 000 Kč limit (22.05.2024 19:15:00) 15534
140 000 Kč 22.05.2024 19:15:01 11023
130 000 Kč limit (22.05.2024 19:14:52) 15534
120 000 Kč 22.05.2024 19:14:53 11023
110 000 Kč limit (22.05.2024 19:14:34) 15534
100 000 Kč 22.05.2024 19:14:35 11023
95 000 Kč limit (22.05.2024 19:14:29) 15534
90 000 Kč 22.05.2024 19:14:30 11023
85 000 Kč limit (22.05.2024 17:08:55) 15534
80 000 Kč limit (22.05.2024 17:08:54) 9131
70 000 Kč 22.05.2024 17:03:32 9131
65 000 Kč 22.05.2024 10:10:48 15534
60 000 Kč 21.05.2024 13:41:58 9480
55 000 Kč 21.05.2024 3:06:32 9131
50 000 Kč limit (21.05.2024 3:06:24) 15534
50 000 Kč limit (21.05.2024 3:06:25) 9131
41 000 Kč limit (21.05.2024 3:06:07) 15534
40 000 Kč limit (21.05.2024 3:06:06) 9131
38 000 Kč limit (21.05.2024 3:05:53) 15534
37 000 Kč 21.05.2024 3:05:54 9131
36 000 Kč limit (17.05.2024 19:50:27) 15534
35 000 Kč limit (17.05.2024 19:50:26) 9131
27 000 Kč limit (17.05.2024 19:50:06) 15534
26 000 Kč 17.05.2024 19:50:07 9131
25 000 Kč limit (17.05.2024 19:50:02) 15534
24 000 Kč 17.05.2024 19:50:03 9131
23 000 Kč limit (17.05.2024 19:49:56) 15534
22 000 Kč 17.05.2024 19:49:57 9131
21 000 Kč limit (17.05.2024 15:52:23) 15534
20 000 Kč 15.05.2024 18:48:35 9131
19 000 Kč 15.05.2024 12:45:42 15534
18 000 Kč 15.05.2024 2:34:47 9131
17 000 Kč 07.05.2024 23:32:11 11249
16 000 Kč 03.05.2024 9:24:38 9480
15 000 Kč 02.05.2024 15:19:15 10449
14 000 Kč 02.05.2024 12:27:01 12105
13 000 Kč 02.05.2024 9:55:21 15119
12 000 Kč 02.05.2024 7:19:02 9131
11 000 Kč 01.05.2024 22:20:03 15119
10 000 Kč 01.05.2024 20:02:32 51